Regulamin Współzawodnictwa Zastępów

Regulamin Współzawodnictwa Zastępów

 

    I.        Zasady Ogólne

1) Współzawodnictwo odbywa się między 2 zastępami 116 Koedukacyjnej Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy” im. Zawiszy Czarnego.
2) Wszelkie zasady i ich zmiany zatwierdzane są decyzją Rady Drużyny po ostatecznej aprobacie drużynowego.
3) Regulamin  wchodzi w życie wraz z najbliższym rozkazem.
4) Czas trwania współzawodnictwa określony jest do końca roku szkolnego i  podzielony na  dwa  etapy (podsumowanie kolejnych etapów przypada na : 15 II i 15VI ), chyba że zostanie postanowione inaczej.
5) Stan współzawodnictwa jest stale dostępny dla wszystkich członków drużyny na tablicy drużyny harcerskiej.
6) Wyniki współzawodnictwa ogłaszane są w rozkazie drużynowego. 

 

   II.        Zasady przyznawania punktów
1) Punkty przyznawane są przez kadrę drużyny wg regulaminowej punktacji.
2) Punkty mogą być przyznane również na wniosek rady drużyny i samych zastępów.

 

  III.        Punktacja
1) Za każdego członka zastępu, obecnego na zbiórce drużyny:
- bez munduru 2 pkt
- w mundurze 5 pkt
2) Za każdego członka drużyny obecnego na imprezie pozazbiórkowej:
- bez munduru 5 pkt
- w mundurze 10 pkt
3) Wywiązanie się zastępu z zadania międzyzbiórkowego 1-5 pkt
4) Obecność zastępowego na Radzie Drużyny 5 pkt
5) Sprawności    
- otwarcie 3 pkt
- zamknięcie 8 pkt
6) Próby harcerza i próby na stopnie    
- otwarcie 10 pkt
- zamknięcie 15 pkt
7) Zaplanowane u udokumentowane odbycie się zbiórki zastępu 5 pkt + za każdego obecnego członka zastępu 2 pkt
 8) Organizacja lub współorganizacja zbiórki drużyny 5-20 pkt
 9) Praca na rzecz harcówki  5-20 pkt
10) Prowadzenie dokumentacji zastępu    
- gromadzenie dokumentacji do  kroniki drużyny 5-15 pkt
- uzupełniony notatnik  zastępowego 5-15 pkt
11) Sprawne przekazanie informacji na forum zastępu 0-7 pkt
12) Opłacone składki drużyny przez  zastęp 0-20 pkt
13) Inne inicjatywy zastępu 1-15 pkt
14) Punkty do dyspozycji Rady Drużyny 0-20 pkt

 

 

15) Udział w imprezach stacjonarnych, biwakach, obozach (procentowo): il. pkt/os.

 

Procentowy udział (%)

Impreza stacjonarna

Impreza niestacjonarna (np. biwak)

Obóz drużyny

0-20

0-2

0-6

0-10

21-40

2-4

7-12

11-20

41-60

4-6

13-18

21-30

61-80

6-8

19-24

31-40

80-100

8-10

25-30

41-50

"Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz to, ze są one wysokie" -Robert Baden-Powell
 
Like Us! :)
 
Reklama
 
Zbiórki harcerskie :)
 
Uwaga!
Zbiórki Harcerskie odbywają się
w każdą środę w godz. 17.30 - 19.00
w SP nr 4 ul. Szkolna 17
w Świętochłowicach
Aktualizacja strony :)
 
Ostatnia aktualizacja:
12.01.2015r.
19:25
Ważne strony :)
 
http://www.zhp.pl
http://slaska.zhp.pl
http://zhpchorzow.pl
http://hsr.slaska.zhp.pl/
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (35 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=